Coaching

Home » Coaching

Coachtechnieken

Cullinan werkt aan de hand van diverse internationaal erkende coachtechnieken. Door nauwkeurige samenbundeling van diverse technieken ontstaat er een zeer persoonlijke coachmethode, die nauw aansluit bij de coachee. Enkele technieken zijn:

  • Gestaltcoaching, die zich richt op zelfinzicht en bewustzijn, waardoor u leert uw leven actief vorm te geven op de manier zoals u dat wilt.
  • Provocatieve coaching; hierbij daagt de coach zijn coachee uit, waardoor hij protest probeert op te wekken bij de cliënt. Vanuit protest ontstaat beweging, kracht, creativiteit en autonomie. Hierdoor gaan mensen zelf hun problemen oplossen.
  • Aandachtgerichte therapie: heeft veel raakvlakken met mindfullness. Tijdens de therapie leer je bewust te zijn van het moment, en in het nu te zijn, zonder oordeel. Hiermee leer je afstand nemen van je eigen gedachten, en op een neutrale manier naar de werkelijkheid te kijken. Aandachtgerichte therapie is bewezen effectief bij depressie, burn out en angst- en paniekklachten.
  • RET Rationeel-emotieve Therapie (RET). Deze techniek vindt haar oorsprong in de hoek van de cognitieve gedragstherapie. De theorie van RET stelt dat onze gedachten en overtuigingen onze emotionele reacties sturen op wat we meemaken. Door middel van RET krijgt de coachee verschillende technieken in handen die meer sturing geven aan emotionele reacties en gebeurtenissen.